“Probleemkinderen bestaan niet maar er zijn wel kinderen met problemen”

Vanuit deze stelling werken wij en laten wij kinderen/jongeren bewust worden van hun beperkingen en leren hun om te gaan met deze beperkingen.

Wij hopen dat deze site u voldoende informatie geeft over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen.
Het gedicht hieronder geeft een zeer duidelijk beeld hoe kinderen/jongeren met een beperking zich kunnen voelen.

 
waarom zien mensen mij anders? Ambulantnu.nl
Wanneer een kind een gezond lichaam heeft
dat hem desondanks niet gehoorzaamt,

goede ogen heeft
maar niet op dezelfde wijze ziet als anderen,

goed kan horen
maar niet op dezelfde wijze verstaat als anderen,

kan dit kind niemand vertellen
wat zijn moeilijkheden zijn,
en komt het hem voor dat hij altijd in het ongelijk is.

Daarom verwacht iedereen
dat hij zich net als iedereen zal gedragen.